Realizacje

Remont dachu firmy RAMEX Nowy Sącz:


Izolacja hydrotermiczna dachu:


Remont Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach:


Roboty antykorozyjne - most 700-lecia w Nowym Sączu:


Remont dachu OW KOLEJARZ w Zakopanem:


Remont budynków w Świniarsku:


Remont zbiornika wody - Sądeckie Wodociągi:


Remont obiektów ZUW Świniarsko i Stary Sącz:


Uszczelnianie dylatacji na zbiornikach oczyszczalni Sądeckich Wodociągów:


Uszczelnianie dna komory WKF: